วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

5 ภาพบรรยากาศ ไก่ แมลงสาบ แวะเยี่ยมพ่อกำปั่น บ้านแท่น (กำปั่น ข่อยนอก) ที่โคราช เมื่อ 23 พ.ย.2553 + ประวัติข้อมูลของกำปั่น บ้านแท่น

photo

ไก่ แมลงสาบ ไม่พลาดที่จะไปหาพ่อกำปั่น บ้านแท่น(กำปั่น ข่อยนอก) -แม่กาเหว่า โชคชัย 23 พ.ย.53 ที่บ้านโคราช

photo

พ่อกำปั่น บ้านแท่นพาลูกชายไก่ แมลงสาบ ไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่พ่อและครอบครัวบ้านแท่นมากินกันประ


photo

photo


photo


------------
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : ศิลปะการแสดงและดนตรี
ประวัติชีวิตและการศึกษา
ชื่อ-สกกุล : นายกำปั่น ข่อยนอก (บ้านแท่น)
เกิด : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2494 ที่บ้านแท่น ตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
บิดา : นายดี ข่อยนอก
มารดา : นางเพียร ข่อยนอก
อาชีพบิดา-มารดา : เกษตรกร (ทำนา)การสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกจากรับงานแสดงที่เจ้าภาพมาว่าจ้างในที่ต่างๆแล้ว ยังได้ผลิตผลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในรูปแบบ เทป, วีดิโอ วีซีดี คาราโอเกะ ดังมีรายละเอียดดังนี้
เกี่ยวกับเทป
-ผลิตเทปเพลงโคราชเรื่อง มนุษย์โลกล้านปี 2 ม้วน 2 ตอน
-ผลิตเทปเพลงโคราชเรื่อง ประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 3 ม้วน 3 ตอน
กิจกรรมที่สร้างความภูมิใจ
-งานเปิดพิพิธภัณฑ์ตำนานชีวิตผลงานเพลงโคราช ที่ผมเป็นผมหางบประมาณจำนวน 1,100,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าร้อยบาท) จากกองทุนซิฟ จัดทำขึ้นโดยเก็บรวบรวมกลอนเพลงโคราชเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ ประมาณ 100,000 กลอน และปั้นหุ่นท่ารำเพลงโคราช จัดหาภาพและประวัติครูเพลงนำมาติดไว้เพื่อการศึกษา โดยพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานช่วยเหลือสังคม
-ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำสื่อ เพลงโคราช งดเหล้าเข้าพรรษาโดยไม่คิดมูลค่
-ร่วมกับเทศมรตรีนคร นครราชสีมา จัดงานปิดถนนคนเดิน (ฝ่ายจัดการแสดง)
-ร่วมงานลอยกระทง งานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี (คุณย่าโม)
งานด้านวิชาการ
-ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่างหลักสูตร การเรียนการสอนเพลงโคราชสำเร็จเป็นหลักสูตรปริญญาตรี กำลังรอการบรรจุเข้าหลักสูตรจากกรมศิลปากร
-เขียนเรื่องสั้นจำนวน 30 เรื่อง เกี่ยวกับเพลงโคราชและความเป้นอยู่ของคนโคราชในอดีตลงพิมพ์ในนิตยสาร Welcome to Korat
งานถ่ายทอดด้านวิชาการ
--สอนเพลงโคราชที่บ้านพักของตนเองทุกวันอาทิตย์ (มีลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมประมาณ 120 คน)
-รับเชิญไปเป็นวิทยากร และร่วมงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
-เป็นครูสอนพิเศษให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539- ปัจจุบัน
รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
-เข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2542
-ใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลสื่อพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดเยี่ยม ปี 2542-2543 จากศูนย์ประสานงานเพื่อเยาวชนแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้โดย ฯพณฯ ท่าน ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้น
สิ่งที่ต้องการอยากจะทำต่อไป
-เผยแพร่เพลงโคราชให้ดังไปไกลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
-ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เขาได้เป็นศิลปินเพลงโคราชให้มากที่สุด
-แสวงหาและปลูกฝังให้คนหันกลับมาชอบเพลงโคราชให้มากที่สุด

 ที่มา http://www.arc.nrru.ac.th/dg/bundit001.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน