วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาพบรรยากาศ ฅนจันท์ ไม่เอาโรงงานถลุงเหล็ก และ โรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

ในงานนี้ มี 2 ศิลปิน จากกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และไก่ แมลงสาบ ไปร่วมเวทีนี้ด้วย


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburigo to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburigo to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi


go to chantaburi*** สมัชชาสภาองค์กรชุมชนจันทบุรีจัดเวทีค้านตั้งโรงงานถลุงเหล็ก
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2553 16:09 น.

....จันทบุรี - สมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดเวทีปราศรัยคัดค้านการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็กในจังหวัด จันทบุรี พร้อมยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งเขียนป้ายผ้าคัดค้านไม่เอาโรงงานความยาวกว่า 50 เมตร
      
       วันนี้ (9 ก.ค.) ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนาย วีระ สุขกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ นายบุญเลิศ อุดมเลิศวัฒนะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ร.ต.ต.ปัญญาวัตร กระทุมเกตุ ประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดเวที ปราศรัยคัดค้านการไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก หรือนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก โดยได้มีการเชิญนักวิชาการผู้มีความรู้มาบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านในหลาย จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด ระยอง ชลบุรี สงขลา ปัตตานี และจันทบุรีกว่า 1,000 คน ที่เดินทางมาร่วมชุมนุมการคัดค้าน ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก หรือนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก
      
       สำหรับการจัดเวทีปราศรัยในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอสิระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินโครงการได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสม ที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำรอบๆอ่าวไทยไว้ 4 พื้นที่ คือ 1.พื้นที่ชายฝั่งตำบลเกาะเปริด ปากแม่น้ำเวฬุ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 2.พื้นที่ชายฝั่งหาดหมู่บ้านปรีชา วอยเนินกลางตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 3. พื้นที่ชายฝั่งบ้านหัวคุ้ง ท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และ 4.พื้นที่ชายฝั่งบ้านบางเก่า ปะเสยาวอ บางตาหยาด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
      
       แต่ละพื้นที่โครงการต้องมีพื้นที่ 4,000-5,000 ไร่ หลังจากประมวลความเป็นไปได้เบื้องต้นประกอบกับรัฐบาลมีงบประมาณ จำกัด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกศึกษาความป็นไปได้ของ โครงการเพียง 2 พื้นที่ และได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการศึกษาตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และสงขลา แต่ความเป็นไปได้กับพบว่าสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เลือกที่จะมาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่จังหวัดจันทบุรี ทำให้ในวันนี้ชาวบ้านจึงได้มีการมารวมตัวกันเพื่อคัดค้านไม่เอาโรงงาน อุตสาหกรรม
      
       รวมทั้ง ได้มายื่นหนังสือให้ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อผ่านไปทางรัฐบาลว่าชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม เพราะถ้ามีการมาจัดตั้งโรงงานแล้วจะเกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย เช่น มลพิษทางเสียง กลิ่น น้ำเน่าเสีย หรือ อันตรายถึงโรงงานระเบิดจึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีไม่เห็นด้วย กับการที่โรงงานจะมาจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทำให้ในวันนี้จึงต้องมี การออกมาคัดค้านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองแห่งยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการค้าผลไม้ ไม่สมควรที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีฅนจันท์คิดอย่างไรกับนิคมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน