วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เพลง มาร์ชกสิกรรม (มาบเอื้อง) - ผลงานชุด เกษตรโยธิน # ๒ ฉบับสมบูรณ์

            "เราคือศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง        ผู้ประเทืองเป็นศูนย์แม่แผ่ขยาย
            เรายึดมั่นปรัชญา พ่อฟ้าไทย        ให้ปลอดภัยใช้ชีวิตคิดพอเพียง
            ศูนย์ต่อสู้เพื่ออยู่อย่างยั่งยืน         พลิกฟื้นวิถีไทยไว้คู่เคียง
            ทุกสิ่งอย่าง เราจะสร้างและร้อยเรียง  นี่คือเสียงของเราชาวมาบเอื้อง "

                  
            นี่คือ อีกหนึ่งบทเพลงที่กล่าวถึงศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง  โดยการนำเรื่องราว ทิศทางการทำงาน แนวคิดต่างๆ มาร้อยเรียงเป็นบทเพลง  เผยแพร่สู่คนฟังทั่วไป และนี่คือ บทเพลงที่ชื่อว่า "มาร์ชกสิกรรม (มาบเอื้อง)"


  เพลง มาร์ชกสิกรรม (มาบเอื้อง)
            อัลบั้ม ชุด เกษตรโยธิน # ๒ ฉบับสมบูรณ์
            ศิลปิน คู่หูคู่ซี้ ดนตรีที่อิสระ
                - วัลลภ พลเสน (ไก่ แมลงสาบ)
                - สุเวศน์ ภู่ระหงษ์       

            * คลิกที่นี่เข้าไปฟังเพลงฉบับแรก (เวอร์ชั่นแรก)

            "เราอุทิศชีวิตเพื่อประชา        เพื่อพ่อฟ้าของเราให้ลือเลื่อง
            อาจารย์ยักษ์อาจารย์ใหญ่เป็นฟันเฟือง    ผู้ปราศเปรื่องเรื่อตำนานชาวนาไทย

            เราคือศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง       นำทุกเรื่องทำต่อเนื่องพืชพรรณไม้
            เรายึดมั่นอุดมการณ์อย่างมั่นใจ     เพื่อคงไว้กสิกรรมธรรมชาติ"     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน