วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

5 Clip video เรื่อง เครือญาติหลวงตามหาบัว - "กองทัพมด" วัดป่าบ้านตาด- ข่าว เตรียมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว

รวมวิดีโอความเคลื่อนไหว และข้อมูลของหลวงตามหาบัว หลายมุมมองที่น่ารู้



ข้อสังเกตจากภาพข่าวงานศพหลวงตามหาบัวซึ่งสอนให้คนใช้ชีวิตสมถะไม่โลภ ทำไมจัดงานศพอลังการงานสร้างขนาดนั้น น่าสงสัยคำสอนกับการปฏิบัติจริง



เครือญาติหลวงตามหาบัว
วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 54 ที่นี่ทีวีไทย - เครือญาติหลวงตามหาบัว สงคราม สาลีจันทร์, สวน สุรินทรัตน์, สุภารัตน์ อินทร์คำดี, น้ำอ้อย แจ่มจิตต์ รายงาน



"กองทัพมด" วัดป่าบ้านตาด 27-2-2554 Luangta
ร่วมน้อมกราบบูชา องค์พระธาตุ พระหลวงตามหาบัว และพระคุณแม่จันดี Lunagta
ความพยายามของหลวงตาที่สั่งสอนใ­ห้พวกเราเป็นเจ้าของแผ่นดินโดยก­ารเป็นเจ้าของ และรักษาคลังหลวง พวกเรากองทัพมดได้ก้าวตามท่านแล­้ว



คลิปข่าว เตรียมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว
ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่วัดป่าบ้านตาดเตรียมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตามหาบัว ล่าสุด เนืองแน่นด้วยพุทธศาสนิกชน





เร่งเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระ “หลวงตามหาบัว”
(04/03/2554 06:12 น.)



เตรียมหนังสือที่ระลึกงานศพหลวงตามหาบัว
(03/03/2554 18:27 น.)



ใช้ "ไม้จิก" แทนดอกไม้จันทร์ ในการเผาสรีระหลวงตามหาบัว เพื่อให้กระดูกองค์หลวงตา มีสีขาว และยังเป็นการลดโลกร้อนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน