วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

สถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เนตกับความตั้งใจทำสื่อเพื่อมวลชน

          มีมิตรสหายหลายท่านที่เข้ามาดูเวบ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน แห่งนี้ จะมีลิงก์ที่สามาาถคลิกเข้าไปติดตามดู-ฟัง สถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เนต จำนวน 4 ช่องในขณะนี้ อาทิเช่น

1. สถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตของบ้านห้วยขวาง คลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน FM 98.10 MHz 
- ฟังผ่าน Windows Media | คลิกฟังจากเวบ | ดูผังรายการ
2.คลื่นเพื่อชีวิต ๒๔ ชั่วโมง ไก่ แมลงสาบฟังสบายได้รสชาติ
- ฟังด้วย Windows Media Player 

3.สถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตของวัดปรกฟ้า ช่อง ธรรมะ 24ชม- Windows Media Player | ฟังจากเวบ
4. สถานีวิทยุชุมชนคนพอเพียง FM 94.50 MHz ช่่องุ สารคดีกสิกรรมธรรมชาติ24ชม
..

              มีคำถามว่า ลงทุนถึงขนาดนี้แล้ว คุ้มหรือเปล่า ทำไมไม่ไปใช้สื่อที่มีอยู่แล้วมากมาย ทั้งวิทยุ  โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ เพื่อจะได้ทำงานได้เต็มที่ ไม่ต้องใช้เวลามาทำสื่อหลายช่องแบบนี้               ในความคิดเห็นของไก่ แมลงสาบ ซึ่งได้ทำสื่อวิทยุชุมชน เคยจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้กับภาคประชาชนมาตลอด บอกว่า สื่อวิทยุ ทีวีในปัจจุบัน เจ้าของสื่อเป็นผู้กำหนดรูปแบบและเนื้อหาไว้แล้ว โดยยึดผลกำไรทางธุรกิจเป็นสำคัญ หากประเด็นไหนทำให้ธุรกิจทีให้การสนับสนุนสื่อได้รับผลกระทบ ทำให้ธุรกิจนั้นมีภาพลบ หรือเสียหายต่อธุรกิจนั้น ก็จะไม่ถูกนำมาเผยแพร่  การจัดรายการต่างๆย่อมมีค่าใช้จ่าย ค่าเช่าเวลา ทำให้ข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน ไม่มีพื้นที่ในการนำเสนอมากนัก อย่างเช่น การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบในปัญหาต่างๆ , กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่มากนัก


              หากมีสื่อที่เปิดโอกาสให้เผยแพร่ข้อมูลของภคประชาชนได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกปิดกั้น ไม่ยึดผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งหาได้ยาก ภาคประชาชนไม่มีกำลังทุนเพียงพอที่จะเป็นเ้จ้าของสื่อ แม้แต่วิทยุชุมชนก็ยังมีกฏหมายบางฉบับที่ยังไม่ให้โอกาสประชาชนได้ใช้ประโยชน์และเป็นเจ้าของวิทยุชุมชนได้อย่างเต็มที่  เมื่อเป็นแบบนี้ คุณไก่ แมลงสาบจึงได้ปรึกษาหารือกับกัลยาณมิตรที่มีแนวคิดทำงานเพื่อสังคมเหมือนกัน ช่วยกันทำสถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เนต โดยใช้ความรู้ต่างๆ การร่วมแรงร่วมใจ ทำสถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เนตขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วไป แต่นี่เป็นช่องวิทยุโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างเต็มที่


             เืมื่อมีงาน มีกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่า งานด้านศิลปะวัฒนธรรมในชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ ได้ถ่ายทอดภาพและเสียงสดๆผ่านอินเตอร์เนตออกไปทั่วโลก และยังมีให้ชม ฟังย้อนหลังได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมา เช่น คอนเสิร์ตครบรอบ 2 ปีสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง, งานประเพณีำทำบุญข้าวหลาม, งานเปิดตลาดนัด 4 ภาค-พัทยา และในอนาคตอันใกล้ จะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมที่มีคุณค่าจากชุมชนท้องถิ่นอีกหลายงาน ซึ่งจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน

             หากทำการถ่ายทอดสดผ่านทีวี เคเบิ้ลทีวี ที่มีอยู่ในปัจจุัับัน คงต้องในงบประมาณก้อนโต แต่สถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เนต สามารถถ่ายทอดได้ทันที หากเป็นงานที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมากมาย มาจ่ายเป็นค่าเช่าเวลา ถ้าเ็ป็นงานดีๆเพื่อชุมชน เพื่อสังคม ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดสดตลอดงาน ออกอากาศสดทั่วโลกได้ทันที

             เมื่อมีหลายช่องก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หลากหลาย ไม่มีโฆษณาก็เผยแพร่ข้อมูลได้ ในอนาคตทางทีมงานผู้จัดทำสถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เนตจะทำการเพิ่้มช่อง ให้ทั้งวัด ชุมชน โครงการต่างๆ จนมีหลายสิบช่อง หรือมีถึง 100 ช่อง เพื่อให้เป็นสื่อเพื่อมวลชนอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน