วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

11 Clip video ช่วงสำคัญ-พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด 5 มี.ค.2554

            หลังการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ของวงการสงฆ์ เมื่อพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้เป็นนักรบธรรม แห่ง "พระกรรมฐาน" ได้ละสังขารเมื่อ 30 ม.ค.2554 สิริอายุรวม 98 ปี พรรษา 76            หลวงตาพระมหาบัวได้ให้การสงเคราะห์ด้านธรรมะแก่พระเณร- ฆราวาสมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการบริจาคช่วยเหลือด้านวัตถุสิ่งของ ทั้งจตุปัจจัยไทยทานแก่ประโยชน์ส่วนรวม สงเคราะห์โลกด้วยจิตเมตตา สงเคราะห์ชาติให้พ้นภัยด้วยโครงการผ้าป่า่ช่วยชาติ หลวงตามหาบัวมีลูกศิษย์มากมาย เป็น"องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงตามหาบัว" ของศิษยานุศิษย์ทุกคน หลังการสูญเสีย ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางไปกราบสรีระสังขารที่วัดป่าบ้านตาดทุกๆวัน จนถึงวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร 5 มีนาคม 2554 ผู้คนต่างมุ่งสู่วัดป่าบ้านตาดเป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมพิธีครั้งประวัติศาสตร์ในชีวิต

        พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตามหาบัวในช่วงบ่าย 5 มี.ค.2554 สมเด็จพระนางเ้จ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. มีภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เนตอย่างต่อเนื่อง

           และนี่คือบันทึกช่วงเวลาสำคัญ ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ)  มีหลายภาพบรรยากาศ ทั้งในช่วงที่ถ่ายทอดสดทางฟีรีทีวีและหลังจากหมดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสด 18.00 น.ไปแล้ว แต่พิธีการต่างๆยังคงดำเนินต่อไป นำบรรยากาศเหล่านั้นมาให้ชมกันอีกครั้งในหลายมุม  สามารถเข้ามาชมได้ทุกเวลาที่ต้องการ หรือเลือกบางช่วงบางตอนไปเผยแพร่แบ่งปันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในอินเตอร์เนตได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีลิงค์เชื่อมโยงเพื่อย้อนกลับไปชมวิดีโอบรรยากาศตั้งแต่พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร, ช่วงเวลาเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงฯ และข่าวในพระราชสำนักที่เผยแพร่ในช่วงเวลา 20.00 น.ทางทีวีช่องต่างๆ มีให้ชมอย่างเต็มอิ่ม เพื่อศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพศรัทธาต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงตามหาบัว นักรบธรรมแห่ง "พระกรรมฐาน" ผู้ที่ยังคงเป็นแสงสว่างแห่งธรรมในใจของพุทธศาสนิกชนตลอดไป

           "ให้เผาเราด้วยไฟ อย่าเผาเราด้วยเงิน" - หลวงตามหาบัว
"พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตาพระมหาบัว 17.00 น.

          "อีกส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมะ คือ บังสี่เหล่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยบอกไำว้ว่า บัวพ้นน้ำ บัวปริ่มน้ำ บัวใต้น้ำ และบัวีท่อยู่ในโคลนตม ซึ่งไ้ด้ถูกสร้างประดับตกแต่งโดยรอบบริเวณพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงตามหาบัว...ฎ
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตาพระมหาบัว 17.18 น.

           "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดป่าบ้านตาด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมเหล่าข้าราชการ รอรับเสด็จ ... ทรงเสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ แล้วเสด็จทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน 5 ไตรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และทรงทอดผ้าไตรพระราชทานส่วนพระองค์ 5 ไตร ที่จิตกาธานพระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนเมรุ

ทำพิธีถวายเพลิง
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตาพระมหาบัว 17.32 น.
สมเด็จพระนางเ้จ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จกลับ

        ช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เสร็จพระราชดำเนินกลับ มีบางภาพที่น่าประทับใจอยู่ด้วยช่วงท้ายถ่ายทอดสดทางช่อง 11

        ช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดทางช่อง 11

        "หลวงตาได้เชื่อมโยงความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เข้าด้วยกัน ความเป็นชาติ หลวงตาได้เป็นหลักชัยในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติของเรา  โครงการผ้าป่าซื้อทองคำเข้าคลังหลวง สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ การเงินการคลัง ด้านศาสนา หลวงตาได้ศึกษาหลักธรรม และสร้างศิษยานุศิษย์มากมาย และเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา เป็นการรวบรวมความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงตลอดไปช่วงเพลิงเผาสรีระสังขาร เมื่อ 18.02 น.วันที่ 5 มีค 2554

          ช่วงเวลาที่ทุกคนนั่งสำรวมกาย สำรวมใจ อฐิษฐานจิต น้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ ควันไฟพวงพุ่งขึ้นมา
          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังคงประทับอยู่ในบริเวณวัีดป่าบ้านตาด เฝ้ามองเมรุ อยู่ร่วมกับประชาชนที่นั่น แต่ละวินาทีที่ผ่านไป ล้วนมีความหมายทางธรรม ทางจิตใจทั้งสิ้น
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทอดพระเนตรเพลิงสรีระฯ

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จด้วยรถเข็นพระที่นั่ง ขึ้นไปกราบสรีระสังขารอยู่บนเมรุ ที่กำลังลุกไหม้ ทรงนิ่งมองอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนที่จะเสด็จกลับมาที่พลับพลาที่ประทับพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตามหาบัว ช่วง 18.39น

         บรรยากาศในช่วงเวล 18.39 น.
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตาพระมหาบัว 20.20 น.

           บรรยากาศในช่วงเวลา 20.20 น. ไฟยังคงลุกโชนที่เมรุtvthai ศิษยานุศิษย์แห่เก็บอัฐิธาตุ "หลวงตามหาบัว"อุดรธานี - คณะสงฆ์เก็บอัฐิธาตุหลวงตามหาบัวแล้ว เมื่อเช้ามืดวันนี้ (6มี.ค.) เก็บรักษาไว้ในหีบเหล็กล็อคด้วยกุญแจ 8 ดอก เตรียมเปิดหีบจัดแบ่งอัฐิเป็น 3 ส่วน 11 มี.ค.นี้ ด้านสมเด็จพระวันรัตน์ ทรงแต่งตั้งพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด มีผล 6 มี.ค.เป็นต้นไป

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวว่า การเก็บเถ้าอัฐิอังคารของหลวงตาพระมหาบัวซึ่งจากากรประชุมของคณะสงฆ์หลายรอบ ได้เห็นชอบว่าต้องเก็บทันทีหลังที่เพลิงมอดลงแล้วซึ่งการจัดเก็บได้ทำกัน ตั้งแต่ เวลา 03.30น. ของวันที่ 6 มี.ค. ซึ่งหีบที่ใช้สำหรับเก็บก็คือรางสแตนเลสที่สอดอยู่ใต้จิตกาธาน โดยใช้ฝาครอบและใสกุญแจรอบหีบจำนวน 8 ดอก นำเอาไปเก็บไว้ที่กุฏิหลวงตาบัว

โดย มีพระภิกษุ 8 รูป ถือกุญแจที่ล็อคหีบเก็บอัฐิประกอบด้วยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก , พระอาจารย์สุลานปภัสโร , พระอาจารย์สุดใจ ทันตธัมโม , พระอาจารย์บำรุง นวพโล , พระอาจารย์กนก กนโก , พระอาจารย์พรหม กิตติวันโน , พระอาจารย์สมบูรณ์ ธิตตาโน , พระอาจารย์ชาตรี นิสโก

การดำเนินการต่อ ไป จะมีการประชุมสงฆ์ทั้งนั้น ซึ่งเป็นพระสงฆ์ อธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศและเปิดหีบบรรจุอัฐิหลวงตาในวันที่ 11 มีนาคม 54 นี้เพื่อจัดแบ่งเถ้าอัฐิอังคารออกเป็น 3 ส่วนคือ1 เก็บไว้ที่วัดป่าบ้านตาด ซึ่งในขณะนี้ลูกศิษย์ได้ทำ ผอบทองคำหนัก 1 กิโลกรัม รูปแบบเป็นดอกบัวกำลังบาน มาให้เพื่อใช้บรรจุเถ้าอัฐิ แล้วนำไปเก็บในตู้เซฟ 2 แบ่งใส่ผอบมี 2 ขนาดคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อแจกจ่ายให้กับวัดป่าทั่วประเทศจำนวนประมาณ 130 แห่ง เพื่อนำไปเก็บไว้ตามวัดต่างๆดังกล่าว และส่วนที่3 จะแจกให้กับลูกศิษย์และลูกหลานของหลวงตามหาบัว

แบ่งอัฐิ : ตั้งให้พระสุดใจ ทันตมโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.เป็นต้นไป


ข่าว เช้าวันใหม่ : -6 March 2011 -6/3/11 -6/3/54
เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ -6 Mar 11 -6 มีนาคม 2554 -6 มี.ค. 54
-06-03-54 -06-03-11-060354-060311

ไทยทีวีสี ช่อง 3
คลิป วีดีโอ ยูทูป youtube clip VDO video

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน