วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เพลงสายสัมพันธ์ ..แนวทางแห่งชีวิตจริงจากชุมชนท้องถิ่นที่หลายคนละเลยไป จากสุเวศน์ ภู่ระหงษ์

            "รวมพลังสร้างชุมชน เราทุกคนร่วมประสาน มีสุขมีทุกข์เราช่วยกัน
สร้างความสัมพันธ์ด้วยศรัทธา พวกเราสัญญาด้วยใจ พึ่งกันรักกันไม่เห็นแก่ตัว
ไม่กลัวแม้ปัญหาจะยิ่งใหญ่ เหมือนมีพลัง เพราะเรารวมใจ ร่วมกันแก้ไข เรื่องนี้ให้เป็นโอกาสทอง"            บทเพลงจากปลายปากกาของ "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" เพลงนี้ กับส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง "สายสัมพันธ์" ...หลักการเรื่องนี้ หลายคนรู้..เข้าใจ แต่หลายคนที่รู้ก็กลับละเลยที่จะใส่ใจยึดเป็นหลักการทำงานประจำใจ หลายคนมีความรู้มากมาย แต่ก็ไม่เข้าใจคนในชุมชนท้องถิ่น ไม่เคยสัมผัส ไม่เคยไปใช้ชีวิตในชุมชนท้องถิ่นจริงๆ มักจะใช้ความรู้ของตนเองวิเคราะห์ว่า น่าจะเป็นอย่างที่คิด แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้น


            ในสังคมเมืองใหญ่ มีเทคโนโลยี เครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย สามารถที่จะทำงานคนเดียว หรือรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆไม่กี่คน ก็ทำงานได้แล้ว แต่ในสังคมชุมชนท้องถิ่นชนบท ตั้งแต่งานบุญ งานบวช ลงแขกเกี่ยวข้าว งานพัฒนาต่างๆ ที่ทุกคนในชุมชนจะต้องร่วมมือกัน พูดคุยทำงาน ปรึกษาหารือกัน จนเกิดคำว่า "พลังชุมชน" เกิดขึ้น


            เรื่องราวของบทเพลงก็เช่นกัน บทเพลงจากคนในชุมชนท้องถิ่นจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิต การทำงาน ที่ดูเรียบง่ายจริงใจ ตรงไปตรงมา แฝงหลักคิด คติสอนใจที่เป็นประโยชน์เอาไว้ เป็นคำสอนให้กับคนฟัง คนรุ่นหลัง ซึ่งต่างจากบทเพลงของคนเมืองที่มีความซับซ้อนของเนื้อหา สำนวนลีลา ถ้อยคำที่ใช้ รวมไปถึงภาคดนตรีที่ทันสมัยแปลกใหม่ โดนใจคนฟัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน เพลงนั้นก็ถูกลืมไป มีเพลงใหม่เข้ามาแทนที่ คนฟังแทบไม่ได้ข้อคิดดีๆมาใช้ในชีวิตการทำงานมากนัก นอกจากฟังเพื่อประเทืองอารมณ์ ความรู้สึกเท่านั้น


            "เพลงสายสัมพันธ์" โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ บทเพลงที่มีดนตรีเรียบง่าย ทำนองคุ้นหูคล้ายกับเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่ง จังหวะของเพลงแบบนี้ ชาวชุมชนท้องถิ่นก็ขยับกันได้แล้ว เรื่องราวในบทเพลงนี้ได้สอดแแทรกคติเตือนใจหลายอย่าง ร้อยเรียงจนเป็นบทเพลงนี้ออกมา ให้คนในชุมชนฟัง เพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ หากมองโลกในแง่ดี ปัญหาและอุปสรรคคือบททดสอบสำคัญที่จะทำให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกัน ก้าวไปด้วยกัน ด้วยความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนนั่นเอง

            suwet musician

              เพลงสายสัมพันธ์ อยู่ในผลงานชุด พระภูมิพล ผลงานเพลงเทิดพระเกียรติที่ถูกผลิตออกมาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว บทเพลงดีๆที่คนฟังเพลงหลายคน ฟังแล้วคิดตามเนื้อเพลง แล้วได้คติเตือนใจดีๆ นำมาปรับปรุงการทำงานหลังจากฟังเพลงจบ                    * ดาวโหลด 10 เพลง mp3 อัลบั้มชุด พระภูมิพล - สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ + วัลลภ พลเสน


                               เพลงสายสัมพันธ์  - สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ + วัลลภ พลเสน
                เนื้อเพลง             รวมพลังสร้างชุมชน เราทุกคนร่วมประสาน มีสุขมีทุกข์เราช่วยกัน
สร้างความสัมพันธ์ด้วยศรัทธา พวกเราสัญญาด้วยใจ พึ่งกันรักกันไม่เห็นแก่ตัว
ไม่กลัวแม้ปัญหาจะยิ่งใหญ่ เหมือนมีพลัง เพราะเรารวมใจ ร่วมกันแก้ไข เรื่องนี้ให้เป็นโอกาสทอง

            งานสร้างคน คนสร้างงาน เราร่วมกันปั่นสมอง
ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นลอง หากยอมแพ้ไปใครจะมอง มาตีฆ้องกลองประชุม

            ร่วมใจพร้อมใจให้สร้างสรรค์ จับมือกันให้มันเป็นหนึ่ง
เกิดเป็นไทยอย่าให้ใจหมดภูมิ จงหมั่นควบคุม ทุ่มเทหัวใจให้กับงาน

            ยามวิกฤติคิดทบทวน เรามิควรจะเกียจคร้าน รู้จักรักใครให้แบ่งปัน
สัจจะต้องมีเป็นสำคัญ ผุกพันรักกันมั่นใจ
   
            ร่วมมือสานใจให้ดีก่อน หากใครเดือดร้อน ให้ความห่วงใย
รักชุมชน รักคนจริงใจ จะอยู่แห่งไหน เราร้อยดวงใจด้วยกัน                ...สำหรับบทเพลงนี้ มีผู้ฟังท่านหนึ่งฟังเพลงนี้จบ ได้ไปนำ "คำพ่อสอน" หรือ พระราชดำรัสของในหลวง มาให้  ขออัญเชิญมาดังนี้


                "ความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝ่าย แสดงให้เห็น ทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่อุปถัมภ์ และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพ สามารถธำรงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระยั่งยืนมาช้านาน คุณธรรมข้อนั้นคือ ไมตรี ความมีเมตตาหวังดีในกันและกัน คนที่มีไมตรีต่อกัน จะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน จะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน จะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน...." 

                                                      
                                   พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม 
ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒   
               
               

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน