วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

12 คลิปวิดีโอจากเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ณ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อ 16 ส.ค.2553 "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก"


            การแสดงพลังของภาคประชาชนพี่น้องชาวเมืองจันท์ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน 58 องค์กร, สมัชชาสภาองค์กรชุมชน และกลุ่มเครือข่ายจากจังหวัดตราด ระยองและจังหวัดใกล้เคียง ได้นัดแสดงพลังร่วมกัน เปิดเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จุดนัดพบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี มีประชาชนเดินทางมาร่วมลงชื่อ แสดงพลังคัดค้านโรงงานถลุงเหล็ก โดยเดินทางมาตั้งแต่ก่อนเวลานัดหมายเป็นจำนวนมาก มีนักวิชาการ แกนนำชาวบ้าน ตัวแทนภาคประชาชน ขึ้นเวทีพูดเปิดใจ ไม่เห็นด้วยกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็กอย่างเข้มข้น

            นี่คือ การเคลื่อนไหวต่อสู้ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของภาคประชาชน กับวิดีโอบรรยากาศภาพจริง เสียงจริงในแต่ละช่วงสำคัญๆ บนเวทีคัดค้านที่ อบต.หนองชิ่มในวันนั้น กับข้อมูลความจริงจากพื้นที่ ที่สามารถคลิกชมและฟังกันได้แล้วครับบรรยากาศทั่วไป ก่อนเริ่มเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553


ตัวแทนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอีมุย ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ดญ.ไพลิน พึ่งวทัญญู นักเรียนชั้น ป.4 ขึ้นอ่านข้อเขียนแสดงความคิดเห็นต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ร่วมด้วย ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองชิ่ม ดญ.สุชาดา , ดญ.อารียา และ ดช.จิม พูดถึงเรื่องการต่อต้านโรงงานถลุงเหล็ก บนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553
2 ส.ส.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นพูดบนเวที เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการคัดค้านโรงงานถลุงเหล็ก พร้อมทั้งต่อสายโฟนอินกับนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม สอบถาม และขอคำยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมให้ได้ยืนพร้อมกันในเวลานั้น บนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553


คุณจิตรา แกนนำชาวบ้าน ขึ้นพูดเปิดใจบนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553

อาจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์ จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ขึ้นพูดให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลร้ายจากโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก บนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553


อาจารย์ ลือชัย นักวิชาการคนสำคัญ ขึ้นพูดให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลร้ายจากโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก บนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553

นายธนกร ชาวแกลง นายก อบต.หนองชิ่ม เปิดเผยข้อมูลบนเวทีอย่างเข้มข้น บนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553นายก อบต.หนองชิ่ม และผู้นำท้องถิ่นที่มาร่วมงาน ร่วมกันประกาศปฏิญญาคัดค้านการก่อสร้างโรงงานถลุงเหล็กร่วมกัน พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติในเวลา 18.00 น. บนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553


นายสุทธิ อัชฌาศัย แกนนำเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก และคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมาบตาพุด จ.ระยอง ขึ้นปราศรัยบนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553ครอบครัวลุงน้อย ใจตั้ง ขึ้นเปิดใจบนเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ที่ อบต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี "หนองชิ่มบ้านฉัน ไม่ต้องการ โรงงานถลุงเหล็ก" เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาึคม 2553


----------------ชาวจันท์กว่า 3 พันคนจัดเวทีคัดค้านการตั้งโรงงานอุตฯถลุงเหล็ก
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 16 สิงหาคม 2553 17:32 น.
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000113681


จันทบุรี - ชาวบ้านกว่า 3,000 คน ร่วมกับสมัชชาสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคประชาชน 58 องค์กรจังหวัดจันทบุรีจัดเวทีปราศรัยคัดค้านการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมถลุง เหล็กใน พื้นที่จังหวัดจันทบุรีพร้อม ชูป้ายคัดค้านไม่เอาโรงงานถลุงเหล็ก

วันนี้ (16 ส.ค.) ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวีระ สุขกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ นายบุญเลิศ อุดมเลิศวัฒนะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ร.ต.ต.ปัญญาวัตร กระทุมเกตุ ประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี นางอินทิรา ภู่สุวรรณ ที่ปรึกษาเครือข่ายสมัชชาสภาองค์กรภาคประชาชน 58 องค์กร ได้มีการจัดเวทีปราศรัยคัดค้านการไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก หรือ นิคมอุตสาหกรรมเหล็ก โดยได้มีการเชิญนักวิชาการผู้มีความรู้มาบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านในหลาย จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด ระยอง ชลบุรี สงขลา ปัตตานี และจันทบุรีกว่า 3,000 คน ที่เดินทางมาร่วมชุมนุมการคัดค้านการไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก หรือนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก

สำหรับการจัดเวทีปราศรัยในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอสิระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมที่จะจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำรอบๆอ่าวไทยไว้ 4 พื้นที่ คือ

1.พื้นที่ชายฝั่งตำบลเกาะเปริด ปากแม่น้ำเวฬุ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2.พื้นที่ชายฝั่งหาดหมู่บ้านปรีชา ซอยเนินกลางตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.พื้นที่ชายฝั่งบ้านหัวคุ้ง ท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
และ 4.พื้นที่ชายฝั่งบ้านบางเก่า ปะเสยาวอ บางตาหยาด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งแต่ละพื้นที่โครงการต้องมีพื้นที่ 4,000-5,000 ไร่

หลังจากประมวลความเป็นไปได้เบื้องต้นประกอบกับรัฐบาลมีงบประมาณ จำกัด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการเพียง 2 พื้นที่ และได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการศึกษาตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสงขลา

แต่ความเป็นไปได้กับพบว่าสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง ประเทศไทยเลือกที่จะมาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่จังหวัดจันทบุรี ทำให้ในวันนี้ชาวบ้านจึงได้มีการมารวมตัวกันเพื่อคัดค้านไม่เอาโรงงาน อุตสาหกรรม รวมทั้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม ได้มีการทำหนังสือเชิญให้ บริษัทอิมเมสพลัส ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงถึงความเป็นมาในการที่จะมีการเข้ามาจัดตั้งโรงงาน ถลุงเหล็ก หรือนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แต่ปรากฏว่าตัวแทนบริษัทดังกล่าวไม่ยอมมาชี้แจง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทางสภาองค์กรชุมชนตำบลวัดใหม่ และสมัชชาสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคประชาชน 58 องค์กร และชาวบ้านจะมีการเดินทางมายื่นหนังสือให้ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอีกครั้ง เพื่อผ่านไปทางรัฐบาลว่าชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม

เพราะถ้ามีการมาจัดตั้งโรงงานแล้วจะเกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย เช่น มลพิษทางเสียง กลิ่น น้ำเน่าเสีย หรือ อันตรายถึงโรงงานระเบิดจึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีไม่เห็นด้วย กับการที่โรงงานจะมาจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทำให้ในวันนี้จึงต้องมี การออกมาคัดค้านและจัดเวทีปราศรัยอย่างเต็มที่

พร้อมกันนี้ ชาวบ้านที่มาร่วมชุมนุม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันชูป้ายเพื่อคัดค้านการไม่เอาโรงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เพื่อนำไปติดยังหมู่บ้านและ 2 ฝั่ง ถนนสายหลักของจังหวัดจันทบุรี
ความคิดเห็นที่ 14

ชาว ระยองแน่ ๆเลย ถ้ามันเป็นของ ดีๆทำไม กระทรวงที่อณุมัติไม่เอาโรงเหล็กตั่งไว้ข้างบ้านของตัวล่ะ เอาแต่เก็บภาษีโรงงาน และพนักงาน ไปล้างพลาญกัน แต่คนพื้นที่ มันแย่ โว้ย
SERVA

ความคิดเห็นที่ 13

อืม ความเห็นที่ 9 ผมก็ได้ยินข่าวคล้ายๆกันมาเหมือนกัน
เห็นไอ้คนที่มา สำรวจ มันพูดว่า "กูซื้อที่ กูจะสร้างบนที่ของพวกกู ชาวบ้านมันจะทำอะไรได้" ได้ยินนี่ถึงกับเซ็งเลยทีเดียว เพราะพวกมันไม่สนใจใครเลย
ข่าวไม่ดี

ความคิดเห็นที่ 12

อืม ความเห็นที่ 9 ผมก็ได้ยินข่าวคล้ายๆกันมาเหมือนกัน
เห็นไอ้คนที่มา สำรวจ มันพูดว่า "กูซื้อที่ กูจะสร้างบนที่ของพวกกู ชาวบ้านมันจะทำอะไรได้" ได้ยินนี่ถึงกับเซ็งเลยทีเดียว เพราะพวกมันไม่สนใจใครเลย
ข่าวไม่ดี

ความคิดเห็นที่ 11
ค้านไว้อย่าให้ตั้งใครเสียผลประโยชน์ช่างมันเพราะตั้งแล้วความวุ่นวายการ คมนาคม อะไรหลายๆอย่างมันจะเข้ามามากทำให้จันทรบุรีไม่น่าอยู่ ให้มันไปตั้งชายแดน เขมรโนน่
ออ

ความคิดเห็นที่ 10
เราก็ไม่เอาโรงงานถลุงเหล็ก อย่ามาสร้างมลพิษให้เมืองของเรา เมืองของเราอากาศดี น่าอยู่ กรุณาไปสร้างในที่ดินในบ้านของคุณ คุณจะยอมรับมั๊ย
คนจันท์

ความคิดเห็นที่ 9
ผมคิดว่า..เอออ..คัดค้านไม่สำเร็จหรอก..ตัวอย่างโลตัสยังได้ขึ้นในเมืองเลย ย..แล้วคนเซ็นที่มีอำนาจก้อไปกว้าน๙อที่ไว้แล้วววว...ขอทำนายเลยว่าด้ายคั๊บ บบป๊มมม
pooo_py@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 8
ชาวบ้านต่อต้านกันเยอะมาก คนจันท์ไม่มีใครต้องการโรงงานเหล็กหรอกครับ
ไม่เอาโรงงานเหล็ก

ความคิดเห็นที่ 7
ขอคัดค้านด้วยคน ..บริษัทโรงงานถลุงเหล็กสงสัย
โคตรเส้นใหญ่ ทำให้สถาบันเหล็กกล้าของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านความเห็นจะมาตั้งนิคม อุตสาหกรรม
ที่จันทบุรีทำไม???

คนจันท์ใช้ชีวิตทำมาหากิน แบบง่ายๆ พอกิน พอใช้
ประมงบ้าง ทำสวนบ้าง รับการท่องเที่ยวบ้าง
ไม่ เดือดร้อนอะไรมากมายถึงกับต้องเรียกร้องให้
มาก่อตั้งนิคมโรงงาน อุตสาหกรรม .....

จังหวัดภาคอิสานหลายๆ จังหวัดรอการพัฒนา
รอเงิน ค่าแรง รอการจ้างงานอยู่
ทำไมจึงไม่ไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก
เพื่อ สร้างรายได้ สร้างการจ้างงานให้คนอิสาน คนเหนือ
เด็กจันท์ไม่เอานิคม

ความคิดเห็นที่ 6 +1
จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองของสิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งที่ควรเสริมให้แก่จังหวัดก็คือ พยายามให้เป็นแหล่งการศึกษาประจำภาคตะวันออก เช่น ก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ให้ได้ (อาจเป็นแพทย์ทางเลือกก่อนก็ได้) โดยมีโรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่นิสิตแพทย์มาฝึกงานกันมากอยู่แล้ว และยังมีวิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊ยังทรง ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ หากจะนับว่าภาคตะวันออก ที่ ม.บูรพามีคณะแพทย์ศาสตร์อยู่แล้ว ก็ใกล้ กทม.เกินไป (มากกว่าที่จะเน้นให้จันทบุรี มีอุตสาหกรรมหนัก)
"คนไทยคิดคำนึง"

ความคิดเห็นที่ 5
ที่ทำงานเคลื่อนไหวก็ทำกันไป คุณไม่โดดเดี่ยวหรอก มีลูกหลานคนจันท์เป็นนักวิชาการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่หลายคน แม้จะยังไม่ได้ลงพื้นที่
แยกกันเดิน รวมกันตี

ความคิดเห็นที่ 4
คนขลุงไม่เอาโรงงานถลุงเหล็ก
พธม ขลุง

ความคิดเห็นที่ 3
ิ่ขอคัดค้านให้ถึงที่สุด
คนหนองชิ่ม

ความคิดเห็นที่ 2
ผมเป็นคนหนองชิ่มคนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ทำลายสภาพความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่อาจควบคุมได้ คิดถึงลูกหลานในอนาคต บ้างเถอะครับ
ตาย ผ่อนส่งกันชัดชัด ถ้าท่านอานันท์ ได้อ่าน ผมเป็นรุ่นน้องโรงเรียนของท่าน อย่าให้เหมือนมาบตาพุดเลย
chafresh@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 1 +3
เมืองจันท์รักษาความเป็นเมืองเกษตรมาได้ตั้งนาน ทำให้อากาศดีกว่าระยองเป็นอย่างมาก ต่อต้านให้ถึงที่สุดครับ อย่ายอมครับ
george

1 ความคิดเห็น:

 1. ทำไมไม่คิดถึงผลกระทบกันบ้างเรย
  นี่จะกลายเปนแบบเขาใหญ่ใช่มั้ย
  ที่จากเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์
  กับกลายมาเป็นพื้นที่ ที่มีแต่ตอไม้ที่ถูกตัดไป
  ยังไงพื้นที่นี้ก็อยู่บนแผ่นดินไทยด้วยกัน
  ทำไมไม่นึกถึงกันบ้างเลย
  อย่าได้ทำโครงการนี้ต่อเรยเถอะค่ะ

  หนึ่งความคิดของชาวจันทบุรีอีกคน

  ตอบลบ

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน