วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เพลงพระปกเกล้า กับการกระตุกต่อมสำนึกคนไทยผู้ชอบอ้างประชาธิปไตย ที่สะท้อนจากชุมชนโดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

            "..พระปกเกล้า ชาวสยามของไทย พระองค์ทรงให้อำนาจประชาชน
        อธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคน มิใช่ส่วนตนหรือกลุ่มชนไหน...."


            ช่วงระยะเวลา 2-3 ปีมานี้ คนไทยเราได้ยินคำว่า ประชาธิปไตยกันบ่อยเหลือเกิน มีหลายเหตุการณ์ที่จะเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในข่าวโทรทัศน์ ออกมาบอกว่า แบบไหนเป็นประชาธิปไตย แบบนั้นไม่ใช่ จนชักสงสัยเหมือนกันว่าคนไทยเราเข้าใจคำว่า ประชาธิปไตยกันมากแค่ไหน เข้าใจตรงกันหรือเปล่าหนอ


            พูดถึงคำว่า ประชาธิปไตย เรามักจะเห็นภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เห็นพานรัฐธรรมนูญ  แต่น้อยคนที่จะกล่าวถึงองค์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ จะนึกถึง และพูดถึงพระองค์ท่านอย่างเป็นทางการเฉพาะวันที่ 10 ธ.ค. และ 24 มิ.ย. ของทุกปีเท่านั้น

            แต่ในมุมมองของคนที่ผ่านชีวิตมากว่า 60 ปี อย่าง "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" เมื่อเห็นประชาธิปไตยเกิดปัญหาหลายอย่าง เขาคิด มองย้อน นึกไปถึงองค์รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์ท่านจนเข้าใจ แล้วจึงเขียนบทเพลง "พระปกเกล้า" ออกมา เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน              "…ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป                                        
             แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด  คณะใดโดย เฉพาะ          
             เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร"

                                          พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว            เมื่อเกิดปัญหาเรื่องประชาธิปไตยขึ้นมา หากย้อนกลับไปในวันที่พระปกเกล้าทรงมอบอำนาจให้ประชาชน ความตั้งใจที่แท้จริงของพระองค์ท่านในวันนั้น หากคนไทยยึดถือแนวทางนั้นไว้ ประชาธิปไตยของไทยคงเติบโต เบ่งบานขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 78 ปีที่ผ่านไป


            ..และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้บันทึกความตั้งใจของพระองค์ท่าน หยิบหัวใจสำคัญใส่ไว้ในบทเพลง "พระปกเกล้า" แล้ว


            เมื่อฟังเพลงนี้แล้ว ลองคิดดูดีๆว่า ประชาธิปไตยเมืองไทยในวันนี้ เป็นอย่างที่ พระปกเกล้าต้องพระราชประสงค์หรือเปล่า คนไทยในปัจจุบันปกป้องรักษาประชาธิปไตย สมดังเจตนาของพระองค์ท่านหรือเปล่าหนอ

            ฟังเพลง ประปกเกล้า พร้อมเนื้อเพลง


                    เพลง พระปกเกล้า - สุเวศน์ ภู่ระหงษ์


                ..พระปกเกล้า ชาวสยามของไทย พระองค์ทรงให้อำนาจประชาชน
        อธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคน มิใช่ส่วนตนหรือกลุ่มชนไหน....

                ทรงเจตนาให้การศึกษาประชาชน รู้ซึ้งเหตุผลเรื่องประชาธิปไตย
        สร้างภูมิปัญญาเสริมคุณค่าคนไทย มีประชาธิปไตยมั่นคงไว้เป็นสากล

                พระมเหสีทรงมีพระหฤทัย บูชารักยิ่งใหญ่น้ำพระทัยเลิศล้น
        ทรงเป็นพลังเยี่ยงอย่างความอดทน ไทยทั่วสกล ซึ้งใจพระรำไพพรรณี

                ประชาธิปไตยประเทศไทยซึ่งได้มา ปกป้องรักษาสมเจตนาองค์ภูมินทร์
        สายเลือดไทยโปรดอย่าได้ย่ำยี รักและสามัคคี จดหมายเหตุประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน