วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เพลงแหล่อนัตตา บทเพลงแห่งสติและความจริงแห่งชีวิตที่ควรคิดได้ก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

            "อันชีวิตคนเราก็เท่านี้ เกิดมาทั้งทีมีวาสนา ประกอบร่างจนได้ร่างกายมา
เป็นสัญญาณถิ่นกำเนิด เกิดเป็นคน ก่อกำเนิดเกิดกลายเป็นมนุษย์ นับว่าดีที่สุดอย่าฉงน
เราเกิดมามีหรือจน ก็เป็นคน ครบถ้วนกระบวนความ...."


            หากกล่าวถึง "ไตรลักษณ์" ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ลักษณะสามัญ ๓ ประการของสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นเหมือนกฎธรรมชาติ ครอบงำสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ ประกอบด้วย อนิจจา ทุกขตา และอนัตตตา (หรือ อนัตตา)


           


            อนัตตา (อนัตตลักษณะ) - อาการของอนัตตา อาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน อาการที่ไม่มีตัวตน อาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของใคร อาการที่แสดงถึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง อาการที่แสดงถึงความไม่มีอำนาจแท้จริงในตัวเลย อาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิงไม่มีอำนาจกำลังอะไรต้องอาศัย พึงพิงสิ่งอื่นๆมากมายจึงมีขึ้นได้. โดยที่ อนัตตา จะตรงข้ามกับ "อัตตา"มีความหมายว่า "ตัวตน" คือตัวของเรา ตัวของเขา ตัวตนของใคร หรือตัวตนของอะไร


            นี่คือความหมาย บทเพลงที่ชื่อว่า "อนัตตา" เพลงสุดท้าย จากอัลบั้มชุด พระภูมิพล(เทิดพระเกียรติ) ขับร้องโดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เพลงที่หยิบยกคติหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาร้อยเรียงเป็นบทเพลง ในแบบเพลงแหล่ ซึ่งเป็นลักษณะการร้องรำทำเพลงของไทยแต่โบราณ หรือหลายคนมักจะคุ้นเคยกับการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆ์ นี่คือ การร้องเพลงแหล่ของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ กับเนื้อหาที่สอดแทรกหลักปรัชญาความเป็นจริงของชีวิต


            suwet musician
            เมื่อหลายคนต้องโชคร้าย พบกับความสูญเสีย ทั้งจากอุบัติเหตุ เสียทรัพย์สิน เสียอวัยวะ หรือพบกับการเสียชีวิต หลายคนจึงจะเข้าใจถึงคำว่า อนัตตา ในเวลานั้น แต่ถ้าหากเรารู้จัก เข้าใจ กฏของไตรลักษณ์ เข้าใจหลัก "อนัตตา" คนเราย่อมใช้ชีวิตอย่างมีสติ และไม่ประมาทในการใช้ชีวิต


           
            สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ผู้ขับร้องเพลงนี้ ผ่านชีวิตมามากมาย หลายเหตุการณ์ เขียนบทกวี เขียนเพลงออกมามากมาย เช่นเดียวกับเพลง "อนัตตา" เพลงนี้ ที่เขียนสะท้อนเรื่องราวที่ได้สัมผัส รับรู้พบเห็น ร้อยเรียงเรื่องราว และแหล่ในแบบของตัวเอง สำหรับคนฟังเพลง ที่ฟังแล้วคิดตามบทเพลงที่ได้ฟัง ย่อมเก็บเกี่ยวสาระที่ผู้แต่งต้องการจะบอกต่อผู้ฟัง เพื่อจะได้มีหลักคิดเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติ และไม่ประมาท ต่อไป


           

            เพลงอนัตตา
          สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ + วัลลภ พลเสน            อันชีวิตคนเราก็เท่านี้ เกิดมาทั้งทีมีวาสนา ประกอบร่างจนได้ร่างกายมา เป็นสัญญาณถิ่นกำเนิด เกิดเป็นคน ก่อกำเนิดเกิดกลายเป็นมนุษย์ นับว่าดีที่สุดอย่าฉงน เราเกิดมามีหรือจน ก็เป็นคน ครบถ้วนกระบวนความ...

            จงเลือกสรรสนใจในทางดี เป็นบารมีแห่งตนเองคนเกรงขาม สร้างความดีเข้าไว้ น้ำใจงาม ผลจะตามความดี อบอุ่นใจ

            เมื่อเรามีเงินแล้ว บุญไม่ทำ เราจะเก็บเงินงำไว้ไฉน
ควรทำเสียแหละดี มีกำไร เพื่อจะได้เอาไปเป็นเพื่อนตน

            เมื่อเราดับชีวิตจิตวิญญาณ คงจะได้พบพานต่อมรรคผล
คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เบื้องบน ไม่ต้องหาบไม่ต้องขนติดตนไป

            แม้จะอยู่ร่วมภพในโลกมนุษย์ ก็แสนสุดจะเป็นสุขและสดใส
ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกและโรคภัย อายุก็จะได้ยั่งยืนนาน

            ให้อุตส่าห์รักษาอุโบสถ จะปรากฏโครงสร้างของสังขาร
ความเกิดแก่เจ็บตายลงวายปราณ คือไม่เป็นแก่นสารเหลือสักคน
            ครั้นเมื่อเรามอดม้วยมวยรกร้าง สิ่งที่จะช่วยได้คือกุศล
ช่วยค้ำจนหนุนนำจากเบื้องบน จะพาพ้นข้ามฟากจากโลกันต์ 
            อันร่างกายกายเกิดเหมือนเชิดหุ่น ทั้งบาปบุญหนุนนำตามประหาร ต้องอดทนทนทุกข์ทรมาน ไม่เป็นแก่นสารเหมือนตัวเรา

            เมื่อหมดลมหายใจลงวายปราณ จะทิ้งไว้เพียงสังขารที่เปื่อยเน่า แล้วกองรุมสุมไว้เอาไฟเผา กระดูกเป็นขี้เถ้าเคล้าดินทราย
            ช่างเป็นอนิจจัง แสนสังเวช ต้องทนทุกข์ทรเรศ เราทั้งหลาย เกิดมาแล้วใครบ้างที่ไม่ตาย เพราะร่างกายเรานี้ไม่จีรัง
            ให้อุตส่าห์เร่งสร้างทางกุศล จะพาตนสู่แห่งแสงสว่าง
เอาคำพระธรรมช่วยนำทาง ซาบซึ้งถึงนิพพาน กระนั้น....แล


           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน