วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เพลง 12 ปีกับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย ..บทเพลงที่ไก่ แมลงสาบ และสุวศน์ ภู่ระหงษ์เขียนในงานประชุมวิชาการเมื่อ 22 ต.ค.2553

            " 12 ปีแห่งการพัฒนา                   ใช้ศรัทธาเยียวยาในหัวใจ
            เวชศาสตร์ครอบครัวประเทศไทย    ให้ปลอดภัยในชุมชน
            12 ปีพ้นผ่านเนิ่นนานมา                ได้ค้นคว้านำพาหาเหตุผล
            เราเอาใจใส่ใจประชาชน                เพื่อทุกคนมีสุขภาพดี"

          

            นี่คือ ส่วนหนึ่งของบทเพลง "12 ปีกับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย" ซึ่งเป็นชื่องานประชุมวิชาการของกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อ 22-24 ต.ค.2553 ณ โรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ สวนสามพราน จ.นครปฐม เป็นบทเพลงที่ไก่ แมลงสาบ และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ร่วมกันแต่งขึ้น ในช่วงพิธีเปิดการประชุมเมื่อ 22 ต.ค.2553 เก็บประเด็นจากเอกสาร, ปาฐกถาของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และจาก VDO Presentation "ความภูมิใจจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น" จนกลายมาเป็นบทเพลงพิเศษที่บอกเล่าถึงการประชุมครั้งนี้

            บทเพลงพิเศษนี้ ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ร่วมกันแต่งเมื่อช่วงสายวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ตั้งใจจะร้องให้แก่บรรดาคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวได้ฟังกันในวันที่ 23 ต.ค.2553 แต่การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้นในช่วงเช้า ทำให้เวลาตามกำหนดการ ล่วงเลยไปมากพอสมควร การเปิดเวทีกิจกรรม World Cafe ในช่วงบ่ายที่เลยเวลามาพอสมควร ประกอบกับเวลาที่มีจำกัด ทำให้ไก่ แมลงสาบ และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ร้องเพลงที่แต่งใหม่ได้ เพียง 1 เพลงเท่านั้น คือ "ดอกไม้แกร่ง...ในแปลงชุมชน" ส่วนบทเพลง "12 ปีกับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย" ต้องตามไปฟังในอินเทอร์เนต ในเวบของกลุ่ม ศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน แห่งนี้


photo song lyric            ในวิดีโอคลิปเพลงนี้ ที่ได้เห็นในตอนต้น จึงได้รวบรวมภาพบรรยากาศช่วงสำคัญๆจากการประชุมครั้งนี้ ประกอบกับบทเพลงพิเศษที่แต่งให้สำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะ ที่ได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และคุณค่าของเวชศาสตร์ครอบครัวในระบบสุขภาพไทย


บางส่วนของ poster presentaion ในงานประชุมวิชาการ "12 ปีกับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย"

photo 12 years

photo 12 years

photo 12 years

photo 12 years

photo 12 years

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน