วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คำพ่อสอน - แม่ผู้อดทน : เพลงเมธี ชาติมนตรี บันทึกชีวิตวีรชน 7 ตุลา            ในวาระครบรอบ 2 ปี เหตุการณ์ 7 ตุลา ต้องไม่สูญเปล่า กับการต่อสู้ภาคประชาชน ที่เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย ซึ่งหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิต คือ "สารวัตรจ๊าบ" พ.ต.ท. เมธี ชาติมนตรี . ซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ภาคประชาชนของสารวัตรจ๊าบ มีหลายคนยังคงจดจำได้ดี แต่สำหรับเรื่องราวชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ที่หล่อหลอมให้เป็นคนรักความถูกต้อง เสียสละ และกล้าหาญ น้อยคนนักที่จะรับรู้และจดจำได้ ซึ่งเรื่องราวชีวิตส่วนตัวเหล่านี้ ได้ถูกบันทึกไว้ใน 2 บทเพลง คือ เพลง เมธี ชาติมนตรี ตอน คำพ่อสอน และตอน แม่ผู้อดทน            "จงเป็นผู้กล้า            ใช่ฟ้ามาลิขิต
                จอนฟอนผู้อุทิศ        ชีวิตเพื่อมวลชน"

 


           
            เพลงเมธี ชาติมนตรี ตอน คำพ่อสอน เขียนคำร้องและทำนอง โดย ไก่ แมลงสาบ (ว.พลเสน)  ซึ่งเนื้อหาถูกเรียบเรียงมาจากหนังสือ "ลูกผู้ชายชื่อจ๊าบ พ.ต.ท. เมธี ชาติมนตรี"  จากคติ คำสอนของผู้เป็นพ่อ จากวิถีชีวิตประจำวันกับการกินข้าวแต่ละมือ จากการปั้นข้าวเหนียว ซึ่งมีข้อคิดและปรัชญาแฝงไว้ และได้หล่อหลอมให้เป็น "เมธีผู้อุทิศ ชีวิตเพื่อมวลชน"
แม่เป็นคนเข้มแข็ง    และด้วยแรงผันผูก
จึงปลูกฝังให้ลูก    ให้ลูกชายของแม่

เป็นผู้อดทน        ถึงอยากจนไม่ยอมแพ้
เจ้าเมธีของแม่        ไม่เชือนแชเรื่องการงาน            ในหลายสถานการณ์ที่คับขัน กดดันหลายครั้ง แต่สารวัตรจ๊าบ สามารถควบคุมสติ ใจเย็น และมีความอดทนสูง ซึ่งความเข้มแข็งอดทนนี้ ได้ถูกถ่ายทอดจากผู้เป็นแม่ และเป็นที่มาของบทเพลง "เมธี ชาติมนตรี ตอน แม่ผู้อดทน"


            ผู้ที่ถกยกย่องว่าเป็นวีรชนนั้น ได้จากไปแล้ว 2 ปี นอกจากความทรงจำและการระลึกถึงแล้ว  ข้อคิดและหลักปรัชญาจากวิถีชีวิตที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ยังอยู่ สามารถนำไปขบคิด เป็นบทเรียน เป็นแนวทางให้แก่ชีวิตก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่อไปได้ จากบทเรียนชีวิตที่ถูกถอดบทเรียนออกมาเป็น 2 บทเพลงนี้
++ข้อมูลเพิ่มเติม++

เพลงเมธี ชาติมนตรี ตอน คำพ่อสอน... จอนฟอนผู้อุทิศ ชีวิตเพื่อมวลชน โดย ไก่ แมลงสาบ อะคูสติกเวอร์ชั่น

เพลง เมธี ชาติมนตรี๒ ตอน แม่ผู้อดทน .. ต้นแบบแห่งชีวิตจากท้องไร่ปลายนา


อ่านบันทึกชีวิตของสารวัตรจ๊าบ ได้ที่ http://metheec.blogspot.com/2009/01/methee-in-7-oct-2551.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน