วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

23 photo + 3 Clip video จากเวทีหยุดอุตสาหกรรมพื้นที่รอยต่อชลบุรี-ฉะเชิงเทรา 14 ธ.ค.2553

 - ๒๕๕๔ จะเลือกทางไหน ตาโตหรือพอเพียง

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแห่งที่ ๒
อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

-คลองอ้อมจะรอดไหม
-คลองตำหรุเน่าเฟะ คลองพานทองไม่ต้องพูดถึง
-บ้านเก่าหายจ้อย ตามด้วยหนองกะบะ ตำบลต่อไปเลือกเอาเองแล้วกัน
- ชลบุรีรถติดพอหรือยังคะ
-โครงการขวางทางน้ำเต็มพนัส พานทอง ท่วมป็อดเลย


photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry            คำพูดมากมายจากแผ่นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บริเวณสถานที่จัดเวที "หยุดอุตสาหกรรม พื้นที่รอยต่อชลบุรี-ฉะเชิงเทรา" ที่วัดหนองอ้อ ตำบลเกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 ธันวาคม 2553 โดยเครือข่ายภาคประชาชนได้เริ่มจัดเวทีให้ข้อมูลความรู้ในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ข้อมูลและผลกระทบจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร2 จากการรวบรวมที่ดินกรรมสิทธิ์ 6,600 ไร่ ในพื้นที่รอยต่อสองจังหวัด ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวันที่ 16 ธ.ค2553 ทางบริษัท อมตะฯจะมาทำประชาพิจารณ์ที่ อบต.เกาะลอย ซึ่งทางเครือข่ายภาคประชาชนได้แจ้งให้พี่น้องในพื้นที่ได้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นว่า พวกเราจะเอาหรือไม่เอา ส่วนกำหนดการในวันอื่นๆ เช่น

- 17 ธ.ค. เช้า อบต.พนัง
- 17 ธ.ค. บ่าย ที่บางผึ้ง
- 19 ธ.ค. ที่ว่าการอำเภอพานทอง
- 21-22 ธ.ค. , 19 ม.ค.  ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ทางเครือข่ายจะได้แจ้งข้อมูลในพื้นที่ต่อไปเป็นระยะๆ..


คุณสุทธิ อัชฌาสัย ปราศรัยบนเวที


   สำหรับการจัดเวที หยุดอุตสาหกรรมเมื่อช่วงบ่าย 14 ธ.ค.2553 ในช่วงเวลา 13.00-16.30 น. เป็นจุดเริ่มต้นในการให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชน มีนักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชนมาร่วมเวทีนี้หลายคน รวมทั้งศิลปิน "ไก่ แมลงสาบ" ได้เดินทางมาร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วย โดยรีบขับรถมาจากพัทยา มาถึงในช่วงท้ายของงาน และได้แต่งเพลง "หยุดอุตสาหกรรม" ภายในช่วงเวลาสั้นๆ แม้จะมีกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่หาได้ในเวลาีนั้น ให้ิคิดและเขียนเนื้อเพลง จึงรีบเก็บประเด็นสำคัญในช่วงที่คุณสุทธิ อัชฌาสัย กำลังปราศรัยบนเวที รีบใส่คอร์ดและขับร้องบนเวที ก่อนถึงเวลาปิดเวที  ซึ่งในการจัดเวทีครั้งต่อๆไป ไก่ แมลงสาบ พร้อมเิดินทางมาร่วมกิจกรรมในเวที หยุดอุตสาหกรรม เืพื่อร่วมต่อสู้กับพี่้น้องประชาชนในครั้งต่อๆไป(ไก่ แมลงสาบ ขึ้นเวทีร้องเพลง หยุดอุตสาหกรรมและ กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา ในช่วงท้ายของงาน)เพลงหยุดอุตสาหกรรม  (บางส่วนของเพลง)

"หยุดอุตสาหกรรม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
หยุดโรงงานงี่เง่า น้ำเน่าสารพิษปล่อยควัน
หยุดกันตั้งแต่ตอนนี้ พื้นที่รอยต่อเรานั้น
หยุดโรงงานเจ้ากรรม เพื่อนำความสุขร่มเย็น"       ทางเครือข่ายฯ จะได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้กับพี่้น้องในพื้นที่เป็นระยะๆว่า ทางฝ่ายที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมนั้น จะไปทางไหน เดินไปถึงไหนแล้ว แล้วพวกเราจะทำอย่างไรต่อไป  ซึ่งทางเครือข่ายจะได้มีการนัดชุมนุมในครั้งต่อไป


photo stop industry


photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry


photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry


photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry


photo stop industry

photo stop industry

photo stop industry

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน