วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Clip video ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อีสวอเตอร์ ผลประโยชน์จากแหล่งน้ำกับการจ่ายค่าน้ำประปาในราคาที่สูงกว่าแต่ก่อน
          คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัท อีสวอเตอร์ ซึ่งได้รับสัมปทานแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก มีผลประโยชน์อะไรบ้าง แล้วทำไมน้ำประปาจึงมีราคาสูงขึ้น ทำไมทรัพยากรธรรมชาติที่ควรจะถูกนำมาใช้ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนทั่วไป ทั้งการเกษตร การอยู่อาศัย แต่ทำไม จึงต้องซื้อทรัพยากรน้ำ ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบ ฟังได้จากวิดีโอนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน