วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน เปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่เป็น FM 98.10 MHz

          หลังจากที่สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง คลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน FM 98.15 MHz ได้หยุดการออกอากาศเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน เนื่องจากฟ้าผ่าเสาส่งสัญญาณ ทำให้อุปกรณ์ของสถานีวิทยุเสียหายหลายส่วน ในขณะนี้ คลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน ได้กลับมาออกอากาศเป็นปกติแล้ว


           หากท่านขับรถผ่านเมืองพัทยา ลองหมุนไปที่คลื่นความถี่ใหม่  FM 98.10 MHz ซึ่งได้ทำการปรับสัญญาณจากเดิม คือ  FM 98.15 โดยทีมงานผู้จัดรายการ คือ คุณไก่ แมลงสาบ และคุณสรัญญา อรรคราช ได้แจ้งเหตุผลในการปรับสัญญาณในครั้งนี้ว่า เมื่อปรับสัญญาณความถี่เป็น  FM 98.10 MHz แล้ว ความชัดเจนของสัญญาณไปไกลกว่า สัญญาณสะอาดกว่า ซึ่งคลื่นสัญญาณเดิมในพื้นที่เมืองพัทยา คลื่นอื่นๆทับซ้อนกัน เมื่อปรับความถี่ใหม่ พื้นที่การรับฟังไปได้ไกลขึ้น


radio fm98.10 Mhz


          อีกเหตุผลสำคัญ คือ คำแนะนำจากคุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ นายกสมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทย ซึ่งเปิดฟังวิทยุในรถยนต์ ซึ่งรถที่ท่านใช้เป็นรถยุโรป เครื่องรับวิทยุในรถ ไม่สามารถรับคลื่นความถี่ .05 ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสในการรับฟังคลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน สำหรับผู้ฟังวิทยุในระหว่างขับรถ ไม่ว่าจะใช้รถยุโรปหรือรถเอเชีย ก็สามารถหมุนคลื่นมารับฟังสาระจาก  FM 98.10 MHz ได้ทันที

          นอกจากการปรับคลื่นความถี่แล้ว ในอนาคต ทางสถานีมีแผนที่จะเพิ่มโอกาสในการติดตามรับฟังให้กว้างไกลมากขึ้น โดยสามารถรับฟังได้จากเวบไำซต์ทางอินเทอร์เนตได้ทั่วโลก ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน