วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คอนเสิร์ต 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ "ดั่งเทียนผู้ถ่องแท้แก่คน" 19 ธันวาคม 2553 พบกับ หงา คาราวาน, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ และ มาลีฮวนน่า

ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ "ดั่งเทียนผู้ถ่องแท้แก่คน"


photo cencert

     วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 มูลนิธิจิตรภูมิศักดิ์ จัดการแสดงคอนเสิร์ต “80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์”  ณ หอประโดยมีศิลปินตำนานเพลงเพื่อชีวิต อาทิ หงา คาราวาน, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ และ มาลีฮวนน่า มาสืบสานตำนานศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 18.00-21.00 น. เพื่อนำรายได้มาจัดสร้างอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์ ณ บ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

จำหน่ายบัตรใน ราคา 500 , 800 , 1,000 , 1,200 บาท


เพลง จิตรภูมิศักดิ์

เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดินเข็ญ
ยากเย็นข้นแค้นอับจน (ซ้ำ)
คืนวันพรากเขาลงมาจากยอดเขา ใต้เงามหานกอินทรีย์
ล้อมยิงโดยกระหยิ่ม อิ่มในเหยื่อตัวนี้ โชคดีสี่ขั้นพันดาว
เหมือนดาวร่วงหล่น ความเป็นคนร่วงหาย ก่อนตายจะหมายสิ่งใด
แสนคนจนยาก สิบคนหากรวยหลาย อับอายแก่หล้าฟ้าดิน
เขาจึงต่อสู้ อยู่ข้างคนทุกข์เข็ญ ได้เห็น ได้เขียนพูดจา
คุกขังเขาได้ แต่หัวใจอย่า ปรารถนา เกิดมาเข่นฆ่าอธรรม
แล้วอำนาจเถื่อนมา บิดเบือนบังผล กี่คนย่อยยับอับปรา
2508 เมฆดำปกคลุมฟ้า ด้วย ฤทธา มหา..อินทรีย์
ร้างเมืองไร้บ้าน ออกทำการป่าเขา เสี่ยงเอา ชีวิตมลาย
พฤษภา 509 แดดลบเงาจางหาย เขาตายอยู่ข้างทางเกวียน
ศพคนนี้นี่หรือคือ จิตร ภูมิศักดิ์
ศพคนนี้นี่หรือคือ จิตร ภูมิศักดิ์
ตายคาหลักเขตป่ากับนคร
*เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดิน
อีสาน อีกนาน อีกนาน อีกนาน(ซ้ำ*)
เขาตายเหมือนไร้ค่า แต่ต่อมาก้องนาม ผู้คนไถ่ถามอยากเรียน
**ชื่อจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นนักคิดนักเขียน ดั่งเทียนถ่องแท้แก่คน (ซ้ำ**)


สืบสานสายธารตำนานเพื่อชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์

สำหรับ ผู้ที่ได้สัมผัสกับ “งานประพันธ์” ของจิตร ภูมิศักดิ์ ไม่ว่าจะตั้งแต่เมื่อเขายังมีชิวิตอยู่ หรือเมื่อเขาได้ตายจากไปแล้วก็ตาม คงจะมีความเห็นพ้องต้องกันว่า “งานเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์นั้น มีความหลากหลายและล้ำลึกเป็นอย่างยิ่ง ความหลากหลายและล้ำลึกที่ว่านี้ ดูจะเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์มากมายหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดี บทกวี ศิลปะ ศาสนา งานวิจารณ์ ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีการเมือง ภาษาศาสตร์ งานแปล ตลอดจนการแต่งบทเพลง หรือแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในแง่ของวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นามของจิตรภูมิศักดิ์โดดเด่นและอยู่ในแถวแนวหน้าของนักคิดนักเขียนไทย และในแง่ของสิ่งที่เรียกว่า “สหวิทยาการ” ที่วงการวิชาการสมัยใหม่ใฝ่ฝันหา ก็ดูเหมือนจะยังไม่มีนักคิดนักเขียนไทยคนใด พิชิตความกว้างใหญ่ไพศาลขององค์ความรู้ว่าด้วยสังคมไทยเท่าจิตร ภูมิศักดิ์”
ใน ด้านวรรณกรรมและดนตรี จิตร ภูมิศักดิ์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับการกล่าวขวัญถึงอยู่มากมาย โดยเฉพาะบทความ ที่เสนอแนวคิด “เพื่อชีวิต” เรื่องการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่า ในหนังสือชื่อ “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” จนต่อมาได้มี อิทธิพลให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องของพลังนิสิต นักศึกษา ประชาชน อันนำไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และจากเหตุการณ์นี้เอง เพลงเพื่อชีวิตได้เกิดขึ้น และได้รับความนิยมในแวดวงนิสิต นักศึกษา ประชาชน วงดนตรีเพื่อชีวิตวงแรกของไทย นามว่า “คาราวาน” ต่อมาได้ก่อเกิดวงดนตรีเพื่อชีวิตตามมาอีกหลายวง อาทิ กรรมาชน, โคมฉาย, คุรุชน, ต้นกล้า, กงล้อ, รวมฆ้อน ณ วันนี้ บทเพลงเพื่อชีวิตได้ก้าวผ่านกาลเวลาเกินครึ่งศตวรรษ ถนนสายเพลงเพื่อชีวิตได้ทอดยาวไกลไป ข้างหน้าอย่างสง่างามด้วยพลังสร้างสรรค์จากนักคิด นักต่อสู้ และศิลปิน จนถนนสายบทเพลงเพื่อชีวิต ได้รับการยกย่อง จากสังคม และเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสรรสร้างสังคมให้งดงาม ซึ่งเป็นเส้นทางที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ถากถางไว้ ในวาระครบรอบ 80 ปี ชาตะกาล ของจิตร ภูมิศักดิ์ มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ จึงได้จัด คอนเสิร์ต 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ “ดั่งเทียนผู้ถ่องแท้แก่คน” ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสานสายธารศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน
2. เพื่อเชิดชูเกียรติผลงาน และคุณูปการที่มีต่อสังคมไทยของ จิตร ภูมิศักดิ์ ในวาระครบรอบ 80 ปี
3. เพื่อหารายได้สร้างอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์ ณ บ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

เป้าหมาย
1. ย้อนอดีตด้วยการจัดการแสดงคอนเสิร์ต 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ “ดั่งเทียนผู้ถ่องแท้แก่คน” ณ สถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวประวัติของ จิตร ภูมิศักดิ์
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนที่ศรัทธาในผลงานของ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์

รูปแบบกิจกรรม
เป็นคอนเสิร์ตของ สามศิลปินเพื่อชีวิต ต่างยุค ต่างสมัย ซึ่งต่างได้ถ่ายทอดความเป็นไปของชีวิตและความทุกข์ยากของประชาชนรวมทั้ง ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมือง ผ่านงานเพลงที่สืบสานมาจากแนวคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชน” ของ จิตร ภูมิศักดิ์ อันประกอบด้วย
หงา คาราวาน หรือสุรชัย จันทิมาธร ผู้ได้รับฉายาว่า “ครูใหญ่” แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิต
ปู พงษ์สิทธิ คำภีร์
ไข่ มาลีฮวนน่า หรือคฑาวุธ ทองไทย
นอกจากงานเพลงที่สร้างสรรค์ของตนเองแล้ว ศิลปินทั้งสามยังได้คัดเลือกเพลงที่ จิตร ภูมิศักดิ์ เขียนเอาไว้มาถ่ายทอดในแบบฉบับของตนเองอีกด้วย
และในการแสดงครั้งนี้ยังได้มีเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่รักในศิลปะเพื่อชีวิต มานำเสนองานแสดงละครสั้น สลับกับการแสดงของแต่ละวงอีกด้วย

วัน เวลา และสถานที่จัดแสดง
วัน อาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553 เวลา 19.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

การจัดหารายได้
จำหน่ายบัตรในราคา
บัตรราคา 500 บาท จำนวน 494 ที่นั่ง
บัตรราคา 800 บาท จำนวน 490 ที่นั่ง
บัตรราคา 1,000 บาท จำนวน 463 ที่นั่ง
บัตรราคา 1,200 บาท จำนวน 286 ที่นั่ง
สำหรับบัตรราคา 1,200 บาท รับฟรี ดีวีดี ซิมโฟนี 80 ปีจิตร ภูมิศักดิ์ “คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย”

ซื้อบัตรได้ที่
มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ , ร้านน้องท่าพระจันทร์ , ร้านเมนูเพลงแฮปปี้แลนด์ (ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ โทร 02-221-0238
กลุ่มใบไม้ป่า โทร 087-519-9150

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน