วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งาน ๒ ปีกนกพงศ์ สงสมพันธุ์และวงใต้สวรรค์ โปรเจค เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑             บรรยากาศภายในงาน งาน๒ ปีกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ มอบรางวัลราหูอมจันทร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และการเล่นดนตรีของวงใต้สวรรค์ โปรเจค มีหลายคนมาร่วมงาน อาทิ เจน  สงสมพันธุ์, สามารถ รัตนรัตน์, ชูเกียรติ ฉาไธสง, นิยุต  สงสมพันธุ์, มาลีรัตน์ แก้วก่า, ดิเรก นนทชิต,           งานราหูอมจันทร์ เป็นงานที่เต็มไปด้วยผู้คนวงการวรรณกรรม มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ตั้งแต่รุ่นใหญ่ จนกระทั่งรุ่นใหม่ ตั้งแต่หนังตะลุง (ของวงใต้สวรรค์)  ยันหนังสั้น (ของกลุ่ม หนัง (สือ) 2521)

งานราหูอมจันทร์ ครั้งที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2551 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

กำหนดการงานราหูอมจันทร์ ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

16.00 น. กล่าวเปิดงานโดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
16.15 น. ปาฐกถา “วรรณกรรมจากท้องถิ่นสู่สากล” สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
16.45 น. อ่านบทกวีโดย ไพวรินทร์ ขาวงาม กฤช เหลือลมัย เสรี ทัศนศิลป์
17.00 น. ประกาศรางวัลเรื่องสั้น กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ โดยมีรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล(โล่       เกียรติยศ พร้อมเงินสด 30000 บาท) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล(โล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 10000 บาท) มอบรางวัลโดย คำสิงห์ ศรีนอก(ลาว คำหอม) ศิลปินแห่งชาติ
17.30 น. หนังสั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องสั้นของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ โดยร้านหนัง(สือ) 2521
18.00 น. เสวนาหัวข้อ “หรือวรรณกรรมไทยไม่สั่นคลอนสังคม?” โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร วินทร์ เลียววาริน และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย คมสัน นันทจิต ดำเนินการเสวนา
19.00 น. รับประทานอาหารและอะคูสติกดนตรีกลุ่มใต้สวรรค์
21.00 น. กล่าวขอบคุณโดย เจน สงสมพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน