วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เพลง พิษร้ายทำร้ายชุมชน โดย วัลลภ พลเสน

            ไม่ว่าในยุคสมัยใด ยาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายทำลายคนในชุมชนอยู่เสมอ ผลเสียของยาเสพติด มีมากมาย เช่น ทำลายความสุขในบ้าน,เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ตามมาจนอาจทวีความรุนแรงให้ครอบครัวแตกแยก, สูญเสียรายได้ของครอบครัว เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อ ยาเสพติด หรือบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด, พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดที่พึ่งในยามเจ็บป่วยหรือชราภาพ, ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเป็นที่รังเกียจของสังคม, ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน เพราะคนในครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด มักจะก่ออาชญากรรม ฯลฯ


           ไก่ แมลงสาบ จึงได้เขียนเพลง พิษร้ายทำร้ายชุมชน  เพื่อย้ำเตือนสติคนในสังคมได้ตระหนักถึงพิษร้ายที่ใกล้ตัวนี้.....


เพลง พิษร้ายทำร้ายชุมชน/เธอคือมิตรภาพ วัลลภ พลเสน(สร้อย) เสพติด เสพติด เสพติด พิษร้ายทำร้ายชุมชน

เพื่อเอ๋ยเรามารวมพล ทุกแห่งหนร่วมแรงพลัง

รวมพลังสร้างสรรค์สังคม คลายปมปัญหาเรื้อรัง

ทุกมุมที่มาบดบัง จริงจังจริงใจเพื่อนเอย

*
------------------------ เนื้อเพลงพร้อมคอร์ด---------

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน