วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Clip video ไก่ แมลงสาบร่วมสัญญากับพี่น้องเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ 13 ธ.ค.2553 ในงานรวมพลังวิทยุชุมชน ทวงสัญญากทช. 1 ปี กับกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน          ไก่ แมลงสาบ ร่วมสัญญากับพี่น้องเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศว่าจะสู้ต่อไปเพื่อวิทยุ ชุมชน ต้องไม่มีโฆษณา 13 ธันวาคม 2553 ณ ลานสนามหญ้า กทช.+++ รายละเอียดของข่าว +++++

        วิทยุชุมชนทวงสัญญาใบอนุญาตชั่วคราว - กทช.แจงออกใบอนุญาตไม่ได้ เหตุมี กสทช.แล้ว

          กลุ่มวิทยุชุมชนยื่นหนังสือถึง กทช.ทวงขอออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนทั่วประเทศชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี หลังครบสัญญา 1 เดือน ด้าน กทช.รับไม่สามารถออกใบอนุญาตได้


          วันที่13 ธ.ค.2553 ตัวแทนกลุ่มสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติประมาณ 100 คน เดินทางมาประท้วงกรรมการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กรณีให้เร่งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนทั่วประเทศชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี โดยยึดมั่นในหลักการวิทยุชุมชน โดยยื่นหนังสือต่อ พ.อ.นที ศุกลรัตน์

          นายบุญทรง จันทร์ส่องรัศมี ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ นำประชาชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมจัดปราศรัยทวงสัญญากทช.เรื่องการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนจำนวน 3 คันรถบัส โดยใช้ชื่อ “รวมพลังวิทยุชุมชน ทวงสัญญากทช. 1 ปี กับกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน ก้าวหน้าหรือล้มเหลว” โดยเริ่มปราศรัยตั้งแต่เวลา 06.30 น.


            ตัวแทนวิทยุชุมชนระบุว่า การเรียกร้องครั้งนี้เป็นการทวงสัญญาที่เคยเดินทางมายื่นข้อเรียกร้อง เมื่อเดือนที่ผ่านมา


            นายพนา ทองมีอาคม กรรมการกทช. กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน กทช. ยืนยันกับประชาชนที่มาชุมนุมเพื่อยื่นหนังสือว่า คณะกรรมการ กทช. มีมติให้คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทบทวนมติของคณะอนุกรรมการฯ ถึงกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกใบอนุญาตโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งรับหลักการที่จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณา และไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ กทช.มีมติไม่เก็บค่าธรรมเนียมการรับรองมาตรฐานวิทยุชุมชนจำนวน 2 หมื่นบาท แก่วิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร

           ต่อมาภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับฟังคำยืนยันของ กทช. ก็ได้เดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการวิทยุชุมชนลงทะเบียนกับกทช.จำนวน 6,500 สถานี ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เตรียมให้ใบอนุญาต ที่มีอายุ 1 ปี แก่วิทยุชุมชนจำนวน 16 สถานีในต้นปี 2554 หรือ ปีหน้า.


           ขณะที่ พ.อ.นทียอมรับว่า ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ตามข้อเรียกร้อง เนื่องจากขณะนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กสทช.เกิดขึ้นแล้ว ยกเว้นผู้ประกอบการวิทยุชุมชนบางรายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการ ดำเนินกิจการวิทยุเพื่อชุมชนเท่านั้น

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน