วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เพลงหนองชุมเห็ด เศรษฐกิจพอเพียง....บทเพลงของชุมชนท้องถิ่นที่อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
      "แดนเกษตรกรรมพืชผัก        อนุรักษ์น้ำเหนืออ่าง
      เป็นแหล่งสร้างผลิตข้าว       มีเรื่องราวบุญกลางบ้าน
     คือตำนานดงสัตว์ป่า           ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


              บทเพลงของชุมชนท้องถิ่น ที่ไก่ แมลงสาบได้เขียนให้กับ ชุมชนหนองชุมเห็ด อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี  ซึ่งเพลงนี้ได้บันทึกเสียงแล้ว และได้บอกเล่าเรื่องราวตัวตนของชาวหนองชุมเห็ดได้อย่างดีทีเดียว


              การเขียนเพลงของไก่ แมลงสาบ จะจับประเด็นสำคัญของเรื่องราวที่เขียน ทำให้โดนใจ..ตรงใจคนฟังทันที เ่ช่นเดียวกับ เนื้อหาในส่วนนี้
         "เราคือชาวบ้านหนองชุมเห็ด
ใจเด็ดถึงไหนถึงกัน
เรื่องส่วนรวมไม่เคยไหวหวั่น
เร็วพลัน ทำกันอย่างตั้งใจ
        เราคือชาวบ้านหนองชุมเห็ด
ใจเด็ดดุจเพชรน้ำใส
สามัคคีเหนือสิ่งอื่นใด
ชีวิตถวาย เทิดไท้องค์ราชัน"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน