วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

๒ บทเพลงเืืทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน


            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน ได้จัดทำวิดีโอพิเศษ กับ  ๒ บทเพลงเืืทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓


เพลงพระภูมิพล และ
เพลงกู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา 

โดย วัลลภ พลเสน และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ credit ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากประกอบวิดีโอ 
โดย กลุ่มดินรักษ์ฟ้า (Dinrakfha), ราชนรรักษ์,
 รักเธอ..ประเทศไทย.. รักในหลวง, Pattranit Jerapraseart รักในหลวง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน