วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเดินทาง (3) บรรยากาศการสำรวจพื้นที่ก่อนทำโครงการของกลุ่มดินรักษ์ฟ้า โรงเรียนทุ่งละหาน, มาบฟักทอง, ภูไทรและห้วยไข่เน่า เมื่อช่วงบ่าย 25 ธ.ค.2553

            การเดินทางมาที่้บ้านห้วยขวาง ของคุณ Kat และคุณ Sako ดินรักษฺ์ฟ้า นอกจากมาเยี่ยมเยือนคุณไก่ แมลงสาบแล้ว อีกเป้าหมายหนึ่ง คือ หาโกาสมาดูสถานที่จัดโครงการอบรม ขอเป็นคนดีเพื่อพ่อหลวง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทางพี่ต่อ เสบียงก็เตรียมพร้อมที่จะพาไปดูสถานที่            หลังทานอาหารมื้อเที่ยงจนอิ่มกันทุกคนแล้ว คุณไก่ แมลงสาบจึงชวนคุณ Kat และคุณ Sako ไปพูดคุยทักทายผู้ที่กำลังติดตามฟังวิทยุ แต่ถ้าได้ไปดูสถานที่ก่อน ก็จะมีข้อมูล รายละเิอียดเกี่ยวกับการทำโครงการเพิ่มขึ้น จึงได้พากันไปดูโรงเรียนในพื้นที่ักันก่อน คุณวิเชียรและอาจารย์นิสัย ร่วมขบวนไปด้วย

           โรงเรียนทุ่งละหาน เป็นสถานที่แรกที่พาไปดู ซึ่งได้ดูจากนอกรั้วโรงเรียน รายละเัอียดและเกร็ดจากการพูดคุยหารือกัน ฟังได้จากคลิปวิดีโอ

           บรรยากาศการไปดูโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ข้อมูลและข้อสังเกตจากสถานที่, บริเวณโดยรอบ ประเ้ด็นการพูดคุยปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเอง ชมได้จากคลิปวิดีโอ

            บรรยากาศการไปดูสถานที่ที่โรงเรียนบ้านภูไทร ซึ่งได้เข้าไปในบริเวณโรงเรียน ที่นี่คุณวิเชียรได้โทรติดต่อกับคุณยุพิน ซึ่งเป็น อบต.ในพื้นที่  และเป็นภรรยาของ ผอ.โรงเรียนนี้ จึงได้เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลจากโรงเรียนในหลายเรื่อง ฟังและชมได้ในคลิปวิดีโอ            บรรยากาศการไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ซึ่งชมจากนอกบริเวณโรงเรียน เป็นโรงเรียนแห่งสุดท้ายที่นำตัวแทนกลุ่มดินรักษ์ฟ้ามาสำรวจพื้นที่ในวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน